Registraciona nalepnica

Informacije za izdavanje registracione nalepnice

Zahtev za izdavanje registarske nalepnice podrazumeva obezbeđivanje sledećih dokumenata:

  • Da bi se potvrdilo da je vozilo tehnički ispravno, potrebno je dostaviti registracioni list koji nije stariji od 30 dana od datuma pregleda vozila.
  • Polisa obaveznog osiguranja vlasnika motornog vozila za period koji zahteva registracija vozila, kako bi se osiguralo da vozilo ima potrebno osiguranje za odgovornost za štetu prema trećim licima.
  • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila, gde se uz svrhu uplate mora navesti registarska oznaka vozila ili broj šasije vozila, ako se vozilo upisuje u registar prvi put.
  • Dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola) i dokaz o pravnom osnovu za korišćenje vozila (ovlašćenje overeno kod notara).
  • Potrebno je priložiti dokaze o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola) kao i o pravnom osnovu za korišćenje vozila (ovlašćenje overeno kod notara)
  • Potrebno je priložiti dokaz o identitetu vlasnika vozila, što podrazumeva ličnu kartu za fizička lica ili dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa za pravna lica, kako bi se potvrdio identitet osobe koja podnosi zahtev za izdavanje registarske nalepnice.

 

Call Now Button